Dosud nejúspěšnější rok v historii společnosti: Sun Contracting instalovala v roce 2020 přes 32 MWp fotovoltaického výkonu

Triesen. Rok 2020 byl v mnoha ohledech náročný a také specifický. Navzdory všem obtížím a překážkám, které pandemický rok připravil, se může společnost Sun Contracting ohlédnout za dosud nejúspěšnějším rokem své jedenáctileté historie. Během uplynulého roku instalovala skupina společností více než 32 MWp fotovoltaického výkonu.

Již v roce 2019 se mohla skupina společností těšit z vynikajících výsledků, protože v prvním roce operativní činnosti na německém fotovoltaickém trhu instalovala 11,7 MWp fotovoltaického výkonu. Mimo to byl také připraven soubor projektů, který mohl být následně v roce 2020 uskutečněn. Exponenciální růst v roce 2020 předčil všechna očekávání i v samotné společnosti. S přibližně o 50 % více nově instalovaného fotovoltaického výkonu je skupina Sun Contracting vysoko nad evropským průměrem, který se pohybuje okolo 11 %.

Německo opět v centru pozornosti

V Německu dokázala společnost Sun Contracting AG již druhý rok po sobě enormně rozšířit své zastoupení. Instalace téměř 29 MWp fotovoltaického výkonu znamená, že zde společnost během 12 měsíců téměř zdvojnásobila výrobu udržitelné energie. Zejména hodně diskutovaný 52gigawattový fotovoltaický limit pro dotace zrychlil tuto expanzi v Německu, kde si na konci roku společnost zajistila portfolio projektů s fotovoltaickým výkonem přes 18 megawattů, skládající se ze 68 fotovoltaických systémů. Tyto systémy budou nainstalovány do poloviny roku 2021, což znamená, že Sun Contracting v tomto období dosáhne již dvou třetin ročního přírůstku roku 2020.

Expanze směrem na jih

Konkrétní přípravy pro vstup na slovinský fotovoltaický trh byly zahájeny na začátku roku 2020. Po krátké fázi stagnace kvůli omezení cestování v Evropě tak mohla být v listopadu 2020 slovinská společnost Pansolar d.o.o. začleněna do skupiny společností Sun Contracting. Od konce roku provozuje Sun Contracting první dva smluvní projekty s celkovým výkonem téměř 600 kWp nedaleko rakouských hranic.

Spolupráce pro budoucnost

V roce 2020 mohla společnost Sun Contracting AG uzavřít cennou spolupráci nejen pro samotnou skupinu, ale také pro čistou budoucnost v Rakousku. Největší soukromý provozovatel čerpacích stanic v Rakousku vybavil na začátku roku 2021 prozatím 19 svých čerpacích stanic fotovoltaickými systémy od společnosti Sun Contracting. Tato spolupráce by měla vydržet i do budoucna, protože je plánováno rozšíření po celém Rakousku.

Portrét firmy

Skupina Sun Contracting se nyní může ohlédnout za více než 11letou historií. Zejména v německy mluvících zemích se společnost stala známou díky inovativnímu obchodnímu modelu smluvní fotovoltaiky (Photovoltaic Contracting). S aktuálně 86,4 MWp instalovaného a projektovaného fotovoltaického výkonu ve čtyřech zemích je Sun Contracting jednou z největších fotovoltaických společností v Evropě. S 309 fotovoltaickými systémy, které jsou projektovány jako smluvní, tak patří v Rakousku, Německu a Lichtenštejnsku k lídrům na trhu v této oblasti. Kromě instalace a provozu fotovoltaických systémů je společnost Sun Contracting AG již několik let také velmi úspěšná jako emitent udržitelných investic. Vedle podřízeného dluhopisu, který je vhodný pouze pro rakouské investory, jsou k dispozici další čtyři dluhopisy Sun Contracting AG. Vedle dluhopisu Sun Contracting Registered Junior Bond 2020, který je určen speciálně pro německý trh, a Sun Contracting Registered CHF Bond 2020, který lze upsat pouze ve švýcarských francích, byly vydány ještě dluhopisy Sun Contracting Registered EURO Bond 2020 a Sun Contracting Bearer Bond 2020. Poslední jmenovaný je zajímavou možností zejména pro osoby samostatně výdělečně činné v Rakousku, a to kvůli jeho vhodnosti pro příspěvek na zisk související s investicemi. Všechny čtyři dluhopisy lze upsat online přímo u emitenta.